Menu


  Wydarzenia


  Historia


  Zarząd OSP


  Członkowie


  Statut


  Wyposażenie


  Osiągnięcia


  O Nas w prasie


 materiały  szkoleniowe


  Linki do stron


[Rozmiar: 13894 bajtów]


[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Urząd Gminy Gryfice[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Nadleśnictwo Gryfice[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Państwowa Straż Pożarna[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Policja
[Rozmiar: 983 bajtów]  [Rozmiar: 1186 bajtów]

[Rozmiar: 728 bajtów]

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewie


Stan organizacyjny OSP na dzień 24.02.2011r.

Członkowie zwyczajni(czynni) - 44 dh

Członkowie honorowi - 6 dh

Członkowie wspierający - 10 dh

Razem - 60 dh

w tym 12 kobietDrużyny OSP:

Kobieca Drużyna Pożarnicza - 12 dh

MDP chłopięca - 13 dh

MDP dziewczęca - 11 dh

Członkowie Honorowi:1. Gajdziński Władysław

Wieloletni Naczelnik odznaczony: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorowa Gryfa Szczecińskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Honorowym Imienia Bolesława Chomicza, Złotym Znakiem Związku.

Służbę w ochotniczym pożarnictwie rozpoczął w 1953 roku w Paprotnie. Po odbyciu służby wojskowej przybył do Świeszewa w 1957 roku. Młody energiczny nauczyciel zauważony przez władze OSP, tego samego roku podjął się funkcji naczelnika. Praca z dziećmi i młodzieżą, agitacja w szeregi OSP i LZS zaczęła przynosić pozytywne efekty.

Za swoją działalność jest wielokrotnie wyróżniany i odznaczony do Złotego Medalu Za "Zasługi dla Pożarnictwa" w 1989 r. w latach 1972 i 74 OSP bierze udział we współzawodnictwie powiatowym zajmując III-cie miejsca a powiat w skali Kraju IV i II.

Kładzie duży nacisk na wyszkolenie co pozwala na zajmowanie czołowych miejsc w zawodach sportowo-pożarniczych. Dzięki jego zaangażowani w 1975 roku OSP otrzymuje Sztandar a druh Gajdziński jest oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Uwieńczeniem dalszej aktywnej działalności jest odznaczenie w 1996 roku Złotym Znakiem Związku.

Druh Władysław Gajdziński wychował ogromną rzeszę ludzi oddanych ochronie przeciw pożarowej. Wśród nich są oficerowie, aspiranci i podoficerowie PSP. Wielu pełniło i pełni funkcje społeczne w Związku.

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia druh Władysław Gajdziński Uchwałą Walnego Zebrania OSP w Świeszewie pozostanie Honorowym Naczelnikiem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej


2. Adomat Werner

Wieloletni Gospodarz odznaczony: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa, Srebrny Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku.

Druh Werner ADOMAT rozpoczął swą służbę w MDP przy OSP Gołańcz Pomorski w 1948 roku. W latach 1950-1960 był członkiem OSP Przybiernówko. Od roku 1960 do chwili obecnej członek OSP Świeszewo, od 1994 roku członek honorowy OSP Świeszewo. W 1962 roku Komendant Powiatowy powierzył mu obowiązki kierowcy mechanika w OSP Świeszewo na samochodzie STAR-20, który był na wyposażeniu jednostki. Jednocześnie rozpoczął pełnienie funkcji gospodarza OSP. W latach 1973 -74 OSP Świeszewie zajmowało 3-cie miejsca na szczeblu Powiatu we Współzawodnictwie Stowarzyszeń.

Druh Werner był inicjatorem i filarem wielu przedsięwzięć społecznych, które miały wpływ na osiągane wyniki. Za zaangażowanie odznaczony 05.05.1976r. Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa /leg. Nr 3002-B/76/. Nastąpiła również wymiana samochodu na STAR-25. Coroczne kontrole techniczne z Komendy Wojewódzkiej oceniały na ocenę bardzo dobrą utrzymanie sprzętu, a po pokazowej kontroli w 1983r. w nagrodę OSP Świeszewo otrzymało nowy samochód STAR-244L.

Za wielkie zaangażowanie w utrzymanie sprzętu oraz działalność społecznie użyteczną Druh Werner ADOMAT był kolejno wyróżniany: 02.05.1985 r. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa /Leg. Nr 34-5-41/85/, Srebrnym Krzyżem Zasługi Uchwałą Rady Państwa z dnia 25.06.1986r. /Leg. Nr 2026-86-23/, 05.04.1989 r. Wojewoda Szczeciński wyróżnił Honorową Brązową Odznaką Wzorowy Kierowca /Leg. Nr 462/89/, 09.04.1991 r. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa /Leg. Nr 51-2-41/91/.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego i przekazania własnego gospodarstwa rolnego, Druh ADOMAT w 1994 roku przekazał sprzęt następcy. Uchwałą Walnego Zebrania OSP w Świeszewie został przeniesiony w poczet członków honorowych. Do chwili obecnej jest bardzo aktywny. Nie omija świetlicy ani remizy strażackiej gdy są dostępne. Nadal służy radę i pomocą, a gdy zachodzi potrzeba - karci.

Druh Werner ADOMAT jest osobą dobrze znaną w środowisku strażackim Powiatu Gryfickiego. W swojej długotrwałej służbie był podkomendnym 4-ech Komendantów Powiatowych. Biorąc pod uwagę przebieg służby, zasługi oraz obecne zaangażowanie, Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Świeszewie w dniu 11 lutego 2008 roku podjęło Uchwałę z Wnioskiem o wyróżnienie dla Druha Wernera ADOMATA Złotym Znakiem Związku.

3. Lenard Jan

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryficach w latach 1972 – 2005. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach w latach 1993-2005.
Członek OSP Gryfice od 1966 r. Wieloletni działacz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gryficach, edukator i wychowawca młodzieży strażackiej. Komendant Gminny OSP w latach 1984 – 2006. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryficach w latach 2001-2006.
Odznaczony, wyróżniony: Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku ZOSP RP, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa, Brązową odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Odznaką Wzorowy Strażak. Srebrną Odznaką Gryfa Pomorskiego.

Aktualnie:
Członek Honorowy OSP Świeszewo,
Prezes OSP Gryfice,
Wice Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gryficach.
Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryficach.

4. Gładysz Halina

Wieloletni Sekretarz Zarządu Gminnego odznaczona: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa, Srebrny, Złoty Krzyżem Zasługi, Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotym Znakiem Związku.

Do Związku OSP RP wstąpiła 10.04.1970 roku. Jako pracownik Gminy miała duży kontakt z działaczami strażackimi z terenu. Dlatego też powierzono jej funkcję Sekretarza Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryficach. Od 1990 roku pełni nieprzerwanie funkcję Sekretarza ZO Gminnych ZOSP w Gryficach. Nadane odznaczenia związkowe i państwowe nie są przypadkowe, a świadczą jedynie o ogromnym zaangażowaniu druhny Haliny Gładysz w działalność dla rozwoju OSP i społeczności gryfickiej.

Szczególnie dużo pracy wkładała w organizowanie uroczystości rocznicowych, okolicznościowych, religijnych i zawodów sportowych. Niemal zawsze uczestniczyła w zebraniach OSP terenu gryfickiego służąc radą i pomocą i nadal to robi.

W 1999 roku Zebranie OSP w Świeszewie jednomyślnie przyjęło Uchwałę o przyjęciu druhny Haliny Gładysz na Członka Honorowego OSP w Świeszewie. Jest nim do chwili obecnej. Od 2000 roku druhna Halina Gładysz wiele czasu poświęcała na pracę z kobietami z rodzin strażackich w sprawach organizacyjnych. Efektem jest powstanie w Gminie Gryfice trzech Kobiecych Drużyn Pożarniczych. Wiele pracy wkłada na rzecz podniesienia wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży co dają wyraz dobre wyniki w OTWP.

5. Raczyński Lucjan

Wieloletni członek OSP oznaczony: Brązowy, Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa.

6. Macioł Tadeusz

Honorowy Konsul Generalny RP na Litwie.
Wstąpił do OSP w Świeszewie 15.03.2009 roku.

W 65-lecie założenia tej jednostki ufundował nowy sztandar i Księgę Pamiątkową. Wspierał również upiększenie uroczystości Wręczenia Sztandaru. W 2010 roku wspierał i aktywnie uczestniczył w Eliminacjach Wojewódzkich Turnieju " Młodzież Zapobiega Pożarom". Walne Zebranie OSP w Świeszewie 18 lutego 2011r. przyjęło druha Tadeusza w poczet członków honorowych. Podjęto wówczas uchwałę o budowie pomnika upamiętniającego wszystkich zmarłych strażaków. Druh Tadeusz Macioł wsparł tę inicjatywę i ufundował Tablicę Pamiątkową.
Wspierał i wspiera również mniej rozpoznawalne inicjatywy zarówno OSP jak i samorządowe.

W dniu 18 czerwca 2016r. w m. Rybokarty odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gryficach. Podczas którego na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP RP druh Tadeusz Macioł został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa.